Belépés
Ki olvas minket
Oldalainkat 3 vendég böngészi

PostHeaderIcon Választás

Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 34.
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
telefon: 47/570-037
telefax:47/570-036

...............................................

Iktatószám: Kv-325-1/2014.      
Tárgy: a helyi önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjai számának megállapítása

 
HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban:Övjt.) 3-4 §-ában foglaltakra megállapítom, hogy Kovácsvágás községben a 2014. évi január 1-jei lakosságszám alapján a képviselőtestület helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán megválasztandó tagjainak száma 4 fő azaz négy főben állapítom meg.

Elrendelem e határozat Kovácsvágás település Önkormányzati Hivatal 3992 Kovácsvágás, Fő út 63. cím alatti hirdetőtábláján, továbbá a Kovácsvágás község honlapján való közzétételét.

A határozat ellen kifogást lehet benyújtani Kovácsvágás Község Helyi Választási Bizottságához (3992  Kovácsvágás, Fő út 63.) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon 2014. február 17. napján 16.00 óráig megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogás benyújtására irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

Kifogást a választásra irányuló jogszabály illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthatja be.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 I N D O K O L Á S

 A Ve. 306 § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő testület illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát. Az Övjt. 3 §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A Ve. 306 § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választás Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A Nemzeti Választási Iroda – a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013(VII.17.) KIM rendelet 1 § (2) bekezdése alapján – általa működtetett választási ügyviteli rendszerben 2014. február 3-án közölte Kovácsvágás 2014. január 1-jei lakosságszámát, amely 662 fő.

Az Övjt. 4. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.”

A képviselő-testület helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán megválasztandó tagjai számának megállapítására a fentiekben ismertetett törvényi rendelkezések és határidő figyelembe vétele mellett került sor.

 A határozat a Ve 306 § (2) bekezdésén, az Övjt 3 § és 4 §-án alapul.

A Ve 74 §-a szerint a választási iroda vezetőjének határozatára a 46 §, a 47 §, a 48 § (3) bekezdése és az 50 § rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásnak helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásnak feltételeiről  való tájékoztatás a Ve 10 § (1)  és (3) bekezdésein, 208 §-án, 209 § (1) bekezdésén, 210 §  bekezdésén és a 212 §-án alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi  XCIII törvény 33 § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Pálháza,  2014. február 14.

Szilágyi Gábor sk.
HVI vezető

 

Módosítás: ( 2014. február 18. kedd, 07:40 )

 

PostHeaderIcon Közmeghallgatás

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vágáshuta   

                   M E G H Í V Ó

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

             2013. december 11-én  16.-órától

 

               KÖZMEGHALLGATÁST    tart.

 

Helye:   Művelődési ház Vágáshuta

Napirend:     1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról. 

                            Előadó:   polgármester, jegyző.

                                              

                   2./ Beszámoló a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi

        munkájáról.

         Előadó: nemzetiségi önkormányzat elnöke.

 

   3./ Egyéb, indítványok, javaslatok.

 

 

Kérem a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjen.

 

Vágáshuta, 2013. december 02.

        Kis Józsefné                                  Frank Tamás

 Nemzetiségi Ön.Elnöke                          polgármester

                          

Módosítás: ( 2014. február 18. kedd, 07:34 )

 

PostHeaderIcon Előadás!

Módosítás: ( 2013. november 18. hétfő, 10:53 )

 

PostHeaderIcon Vállalkozási Szerződés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon Egészségfejlesztés Vágáshután!

Vágáshuta településen egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1175 számú projekt rövid bemutatása

A projekt célja:                                                                                                                               

Vágáshuta községben az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és életmód elterjesztése és ezen keresztül az életminőség javítása, annak érdekében, hogy ez egészséges életmód ezen belül a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, az élvezeti szerek mértékletes használata beépüljön a helyi közösség értékeibe.

Módosítás: ( 2013. december 06. péntek, 16:14 )

Bővebben...

 

PostHeaderIcon H Í R D E T M É N Y

Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselőtestülete nyilvános pályázat útján történő eladásra meghirdeti a tulajdonát képező:

Vágáshuta 168/2. hrsz.  alatti 1479 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanát 2500.- t/m2 áron, valamint a Vágáshuta 707 hrsz. alatti  6693 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanát  1500.-Ft/m2 áron. 

Módosítás: ( 2013. szeptember 22. vasárnap, 14:33 )

Bővebben...

 

PostHeaderIcon FELHÍVÁS

 

Elfogadott rendezési terv eltölthető ITT

Elfogadott rendezési tervhez tartozó térképek:

Vágáshuta helyi értékvédelmi javaslat 2012-08 ITT
Vágáshuta jelmagyarázat 2012-08 ITT
Vágáshuta szabályozási terv 2012-08 ITT
Vágáshuta településszerkezeti terv 2012-08 ITT

Módosítás: ( 2012. szeptember 19. szerda, 08:09 )

 
cheap antabuse order nolvadex cheap levaquin http://trimox-pill.webs.com buy albenza uk e buy arimidex for men buy robaxin 750 mg cheap zithromax uk cheap amoxil canada buy inderal uk http://estrace-pill.soup.io buy desyrel trazodone biaxin buy paxil cr online buy atarax 25 mg buy doxycycline 100mg buy proventil inhaler avelox ceftin buy chloromycetin ophthalmic ointment buy ciloxan eye drops online buy cipro 500 buy aldactone usa buy stromectol usa buy lexapro usa buy zyprexa usa buy motilium usa buy pristiq usa Buy Tenormin usa Buy estrace usa Buy valtrex usa Buy azelex usa Buy Voltaren usa Buy Nexium usa Buy Buspar usa Buy Keflex usa Buy Lotrisone usa Buy tofranil usa Buy bactrim usa Buy proscar usa Buy zanaflex usa Buy erythromycin usa Buy lipitor usa Buy doxycycline usa Buy elavil usa Buy augmentin usa Buy lasix usa Buy flagyl usa Buy propecia usa